Öğrenciler İçin İşe Alım Süreci

Nasıl Değerlendiriyoruz?

Mülakattan önce başvurduğun pozisyona göre İngilizce, Genel Yetenek ve Sayısal, Algılama ve Hafıza sınavlarımız var.

Sınavı başarıyla geçtiğinde sırada mülakat var. Birbirimizi yakından tanıyalım. Bize, eğitimini, iş tecrübeni, başarılarını, beklentilerini anlat. Biz de sana başvurduğun pozisyonun özelliklerini, bizim beklentilerimizi, çalışma şeklimizi, kurum kültürümüzü ve Yapı Kredi’deki çalışma ortamını anlatalım. Biz Yapı Kredi’de “Yetkinlik Bazlı Mülakat” yapıyoruz. Mülakata Hazırlık bölümünde bu tür mülakat hakkında detaylı bilgi alabilirsin.

Mülakata Hazırlık

Potansiyelini ortaya çıkarıp yeni başarılar elde etmek istiyorsan

Yapı Kredi’de yetkinlik bazlı mülakatı yapıyoruz. Bu mülakat tekniği senin önceki çalışma ve performansına bakarak gelecekteki performansını öngörmeye dayanır. Dolayısıyla soracağımız sorulara önceki tecrübelerinden ve davranışlarından örnekler vermeni bekleriz. Mülakata hazırlıkta sadece sorulara veya anlatacaklarına değil büyük resme bakmanda fayda var.

İlk intiba çok önemli

Mülakata ne çok erken gel ne de geç kal. 10 dakika öncesinde mülakat yerinde olman ideali. Kıyafetlerin çok resmi olmasına gerek yok ancak temiz, ütülü ve şık olman bizde iyi bir izlenim bırakır.

Mülakat Esnasında Rahat Ol

Amacımız seni strese sokmak veya hatanı bulmak değil. Sadece seni daha yakından tanımak istiyoruz. Unutma, senin de bizi tanıman için bir fırsat bu. İşe Alım’dan arkadaşlarımız sana mülakata başlarken akış konusunda bilgi verecek. Soru sormaktan çekinme.

Mülakat sonrasında sana dönüşümüz biraz zaman alabilir. Anlayışla karşılayacağını umuyoruz. Şunu bil ki olumlu veya olumsuz mutlaka bir dönüş yapacağız.

Yapı Kredi'de işe başlamaya hazır mısın?

Faydalı Bilgiler

Burada genel iş yaşamında sana faydalı olabilecek bilgiler var.

Öncelikle brüt/net maaş kavramlarından bahsedelim. Yapı Kredi’de maaşlar brüt üzerinden hesaplanır. Genelde adaylarımız ne kadar net maaş alacaklarını merak eder. Maaşlarımız brüt üzerinden olduğundan bunu net olarak belirtmemiz mümkün olmuyor. Farklı vergi dilimleri nedeniyle alacağınız net maaş yıl içinde farklılıklar gösterecektir. Burada vergi matrahı devreye girer.

Peki vergi matrahı nedir? Çok genel olarak vergi matrahı, üzerinden belli oranda gelir vergisi kesilecek olan ve SGK, işsizlik sigortası gibi kesintiler sonrası belirlenen aylık gelirindir. Belirlenen vergi dilimleri doğrultusunda Devlet bu gelirden aylık kesinti yapar. Bu kesintiler %15’ten %35’e kadar değişiklik gösterir. Detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine göz atabilirsin.

İhbar süresi: Bu kavram, kanunda yer alan ve bir işten ayrılırken çalışanın veya işverenin iş ilişkilerinin sona ermeden önce birbirlerine tanımaları gereken süredir.

Bu süreler, 6 aydan az çalışma için 2 hafta; 6 aydan 1,5 yıla kadar 4 hafta; 1,5 yıldan 3 yıla kadar 6 hafta; 3 yıldan fazla çalışma için de 8 haftadır.

Deneme süresi: deneme süresi hem çalışan hem işveren için 2 aydır. Bu süre içinde iş ilişkisine her iki taraf da ihbar süresi veya tazminatına sebep olmaksızın son verebilir.

Sınavlarımız

Bankada 3 farklı sınavımız var. 2 yıldan az tecrübeye sahip adaylarımız pozisyon gerekliliği doğrultusunda bir veya birden fazla sınava dahil olur.

Genel Yetenek

Çoktan seçmeli olarak uyguladığımız bu sınav ile okuduğunu anlama, yorumlayabilme, eleştirel düşünebilme, analiz ve sentez yapabilme, temel matematiksel verileri kullanma, sayılardan anlam çıkarma, sayıları yorumlama ve problem çözme yeteneklerini, grafik ve şekilleri yorumlama becerilerini ölçüyoruz.

Sayılar & Algılama & Hafıza Sınavı

Sayılar sınavı ile sayısal işlemleri hızlı ve doğru yapabilme yeteneğini, algılama sınavı ile ayrıntıları hızlı algılayabilme, benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilme yeteneğini, hafıza sınavı ile görsel, sözel ve sayısal hafıza yeteneğinizi ölçüyoruz.

İngilizce sınavı

İngilizce okuma-anlama, dil bilgisi, kelime bilgisini ölçtüğümüz çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınav pozisyon gerekliliği doğrultusunda uygulanır.

Kişilik Envanteri

Bazı pozisyonlarımız için mülkatlarımıza veri sağlaması ve işe alım kararına destek olması için kişilik envanteri uygulaması yapabiliyoruz.

Örnek Sınav Soruları

Örnek İngilizce soruları:

I _________ having tea in the afternoon.

a) enjoyment

b) enjoy

c) enjoying

(Cevap: B)

What time ___________ wake up?

a) did you

b) does you

c) have you

(Cevap: A)

Örnek Genel Yetenek soruları:

Bal için Arı ne ise, Yumurta için de ________ odur.

a) civciv

b) kuluçka

c) tavuk

d) horoz

e) kümes

(Cevap C – Arı bal, tavuk da yumurta yapar)

15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 29 – 33

Yukarıdaki dizide, diziye uymayan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 29

b) 15

c) 33

d) 18

e) 27

(Cevap A – Sayılar 3 artarak devam ediyor. 29 sayısı bu kuralı bozuyor)

Örnek Sayısal soruları:

25 ÷ 5 + 4 = ?

a) 9

b) 5

c) 6

d) 11

(Cevap: A)

4 + (25 ÷ 5) = ?

a) 5

b) 29

c) 6

d) 9

(Cevap: D)

Örnek Algılama soruları:

En soldaki soru maddesine bakın. A, B, C ve D olarak isimlendirilmiş cevap seçeneklerinden hangisinin soru maddesiyle kesinlikle aynı olduğunu bulun.

Soru A B C D
Kenan A. Tüzün Kenan E. Tüzün Kamil A. Tüzün Kenan A. Tüzün Kenan A. Tüzun
305233675 305323675 305233675 305233657 305236375
DY-34286 D-34286 DY-35286 DY-34862 DY-34286

Cevap: Sırasıyla C, B ve D’dir.